Máy nén khí trực tiếp

AH-2524

 • Điện áp: 220 V - 50Hz
 • Công suất: 2.0 HP
 • Vòng tua: 2,840 vòng/ phút
 • ĐK pít tông x hành trình: 47 x 38 mm
 • Lưu lượng: 120 lít/ phút
 • Áp suất làm việc: 8 Bar
 • Dung tích bình khí: 24 lít
 • N.W./G.W.: 24.7 / 25.0 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
2.988.000 ₫

AH-1009

 • Điện áp: 220 V - 50Hz
 • Công suất: 1.0 HP
 • Vòng tua: 2,840 vòng/ phút
 • ĐK pít tông x hành trình: 42 x 32 mm
 • Lưu lượng: 80 lít/ phút
 • Áp suất làm việc: 8 Bar
 • Dung tích bình khí: 9 lít
 • N.W./G.W.: 18.0 / 19.0 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán: 
2.628.000 ₫

AH-3040

 • Điện áp: 220 V - 50Hz
 • Công suất: 3.0 HP
 • Vòng tua: 2,840 vòng/ phút
 • ĐK pít tông x hành trình: (42 x 34) mm x 2
 • Lưu lượng: 220 lít/ phút
 • Áp suất làm việc: 8 Bar
 • Dung tích bình khí: 40 lít
 • N.W./G.W.: 41.7 / 42.0 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
5.508.000 ₫
Máy nén khí công nghiệp

HD05-70

 • Điện áp: 220 V - 50Hz
 • Công suất: 2.0 HP
 • Vòng tua: 1,135 vòng/ phút
 • Đầu nén khí: 2 pít tông x 51 mm
 • Áp suất làm việc: 8 Bar
 • Lưu lượng: 170 lít/ phút
 • Dung tích bình khí: 70 lít
 • N.W./G.W.: 79.2 / 80.0 Kg
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Giá bán:
8.868.000 ₫

HD10-100

 • Điện áp: 220 V - 50Hz
 • Công suất: 3.0 HP
 • Vòng tua: 865 vòng/ phút
 • Đầu nén khí: 2 pít tông x 65 mm
 • Áp suất làm việc: 8 Bar
 • Lưu lượng: 250 lít/ phút
 • Dung tích bình khí: 100 lít
 • N.W./G.W.: 97.5 / 98.4 Kg
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Giá bán:
10.500.000 ₫

HD20-120

 • Điện áp: 220 V - 50Hz
 • Công suất: 3.0 HP
 • Vòng tua: 1,060 vòng/ phút
 • Đầu nén khí: 3 pít tông x 65 mm
 • Áp suất làm việc: 8 Bar
 • Lưu lượng: 250 lít/ phút
 • Dung tích bình khí: 120 lít
 • N.W./G.W.: 115.0 / 116.0 Kg
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Giá bán:
13.320.000 ₫

HD50-220

 • Điện áp: 380 V/ 50Hz
 • Công suất: 7.5 HP
 • Vòng tua: 710 vòng/ phút
 • Đầu nén khí: 3 pít tông x 80 mm
 • Áp suất làm việc: 8 Bar
 • Lưu lượng: 670 lít/ phút
 • Dung tích bình khí: 220 lít
 • N.W./G.W.: 223.0 / 224.5 Kg
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Giá bán:
 
24.840.000 ₫

HD75-220

 • Điện áp: 380 V - 50Hz
 • Công suất: 10.0 HP
 • Vòng tua: 720 vòng/ phút
 • Đầu nén khí: 3 pít tông x 90 mm
 • Áp suất làm việc: 8 Bar
 • Lưu lượng: 1,000 lít/ phút
 • Dung tích bình khí: 220 lít
 • N.W./G.W.: 232.5 / 233.5 Kg
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Giá bán:
25.080.000 ₫

HD100-300

 • Điện áp: 380 V - 50Hz
 • Công suất: 15.0 HP
 • Vòng tua: 750 vòng/ phút
 • Đầu nén khí: 3 pít tông x 100 mm
 • Áp suất làm việc: 8 Bar
 • Lưu lượng: 1,400 lít/ phút
 • Dung tích bình khí: 300 lít
 • N.W./G.W.: 371.0 / 372.0 Kg
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Giá bán:
43.200.000 ₫

HD150-300

 • Điện áp: 380 V - 50Hz
 • Công suất: 20.0 HP
 • Vòng tua: 715 vòng/ phút
 • Đầu nén khí: 3 pít tông x 120 mm
 • Áp suất làm việc: 8 Bar
 • Lưu lượng: 1,900 lít/ phút
 • Dung tích bình khí: 300 lít
 • N.W./G.W.: 490.2 / 491.6 Kg
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Giá bán:
 
52.680.000 ₫
Máy nén khí không dầu

AH1-110

 • Điện áp: 220 V - 50Hz
 • Công suất: 1.0 HP
 • Vòng tua: 1,410 vòng/ phút
 • Độ ồn: 50 dB
 • Lưu lượng: 80 lít/ phút
 • Áp suất làm việc: 8 Bar
 • Dung tích bình khí: 10 lít
 • N.W./G.W.: 18.7 / 19.0 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
3.179.000 ₫

AH1-124

 • Điện áp: 220 V - 50Hz
  Công suất: 1.0 HP
  Vòng tua: 1,410 vòng/ phút
  Độ ồn: 50 dB
  Lưu lượng: 80 lít/ phút
  Áp suất làm việc: 8 Bar
  Dung tích bình khí: 24 lít
  N.W./G.W.: 21.9 / 22.2 Kg
  Bảo hành: 06 tháng
  Giá bán:
 
3.552.000 ₫

AH2-150

 • Điện áp: 220 V - 50Hz
 • Công suất: 2.0 HP
 • Vòng tua: 1,410 vòng/ phút
 • Độ ồn: 53 dB
 • Lưu lượng: 160 lít/ phút
 • Áp suất làm việc: 8 Bar
 • Dung tích bình khí: 50 lít
 • N.W./G.W.: 44.5 / 44.8 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
7.188.000 ₫

AH3-1100

 • Điện áp: 220 V - 50Hz
 • Công suất: 3.0 HP
 • Vòng tua: 1,410 vòng/ phút
 • Độ ồn: 56 dB
 • Lưu lượng: 240 lít/ phút
 • Áp suất làm việc: 8 Bar
 • Dung tích bình khí: 100 lít
 • N.W./G.W.: 81.5 / 82.0 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán: 
11.028.000 ₫