Máy xịt rửa HRX

HRC918

 • Mô tơ:  Cảm ứng từ
 • Điện áp: 220 V - 50 Hz
 • Công suất: 1.800 W
 • Áp lực phun tối đa: 120Bar
 • Lưu lượng tối đa: 9.0 lít/phút
 • Chiều dài dây phun: 10 mét
 • N.W./G.W.: 12.0 Kg/ 15.8 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
2.796.000 ₫

HRC906

 • Mô tơ:  Cảm ứng từ
 • Điện áp: 220 V - 50 Hz
 • Công suất: 1.500 W
 • Áp lực phun tối đa: 120Bar
 • Lưu lượng tối đa: 13.0 lít/phút
 • Chiều dài dây phun: 8 mét
 • N.W./G.W.: 12 Kg/ 14.5 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
2.700.000 ₫

HD-813AL

 • Mô tơ: Cảm ứng từ
 • Điện áp: 220 V - 50 Hz
 • Công suất: 1,400 W
 • Áp lực phun tối đa: 100 Bar
 • Lưu lượng tối đa: 6.0 lít/phút
 • Chiều dài dây phun: 8 mét
 • N.W./G.W.: 9.8 / 12.0 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:

2.280.000 ₫

HRX916

 • Mô tơ: Cảm ứng từ
 • Điện áp: 220 V - 50 Hz
 • Công suất: 1,600 W
 • Áp lực phun tối đa: 120 Bar
 • Lưu lượng tối đa: 9.0 lít/phút
 • Chiều dài dây phun: 8 mét
 • N.W./G.W.: 10.1 Kg/ 14.0 Kg
 • Bảo hành: 08 tháng
 • Giá bán:
2.580.000 ₫

HRX915

 • Mô tơ: Cảm ứng từ
 • Điện áp: 220 V - 50 Hz
 • Công suất: 1,500 W
 • Áp lực phun tối đa: 120 Bar
 • Lưu lượng tối đa: 8.0 lít/phút
 • Chiều dài dây phun: 8 mét
 • N.W./G.W.: 11.0 Kg/ 14.0 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
2.496.000 ₫

Thunder HRX816

 • Mô tơ: Cảm ứng từ
 • Điện áp: 220 V - 50 Hz
 • Công suất: 1,600 W
 • Áp lực phun tối đa: 120 Bar
 • Lưu lượng tối đa: 9.0 lít/phút
 • Chiều dài dây phun: 8 mét
 • N.W./G.W.: 10.1 / 13.7 Kg
 • Bảo hành: 08 tháng
 • Giá bán:
2.460.000 ₫

HRX815

 • Mô tơ: Cảm ứng từ
 • Điện áp: 220 V - 50 Hz
 • Công suất: 1,500 W
 • Áp lực phun tối đa: 120 Bar
 • Lưu lượng tối đa: 8.0 lít/phút
 • Chiều dài dây phun: 8 mét
 • N.W./G.W.: 10.0 Kg/ 13.8 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
2.460.000 ₫

HRX713

 • Mô tơ: Cảm ứng từ
 • Điện áp: 220 V - 50 Hz
 • Công suất: 1,300 W
 • Áp lực phun tối đa: 110 Bar
 • Lưu lượng tối đa: 7.0 lít/phút
 • Chiều dài dây phun: 8 mét
 • N.W./G.W.: 10.0 Kg/ 12.0 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
2.148.000 ₫
Máy xịt rửa AH

AH-130

 • Mô tơ: Chổi than, chống giật
 • Điện áp: 220 V - 50 Hz
 • Công suất: 1,600 W
 • Áp lực phun tối đa: 130 Bar
 • Lưu lượng tối đa: 6.5 lít/phút
 • Chiều dài dây phun: 5 mét
 • N.W./G.W.: 8.3 Kg / 9.6 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
2.340.000 ₫
2.795.000 ₫

AH-100N

 • Mô tơ: Chổi than, chống giật
 • Điện áp: 220 V - 50 Hz
 • Công suất: 1,400 W
 • Áp lực phun tối đa: 100 Bar
 • Lưu lượng tối đa: 6.0 lít/phút
 • Chiều dài dây phun: 5 mét
 • N.W./G.W.: 5.6 Kg / 6.6 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
1.668.000 ₫
2.080.000 ₫
Máy xịt rửa công nghiệp

HD1012-25A

 • Điện áp: 220 V - 50 Hz
 • Công suất: 2,400 W
 • Vòng tua: 1,440 vòng/ phút
 • Áp lực phun tối đa: 120 Bar
 • Lưu lượng tối đa: 10.0 lít/phút
 • Chiều dài dây phun: 10 mét
 • N.W./G.W.: 26.0 Kg /33.1 Kg
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Giá bán:
8.640.000 ₫

HD1115-30A

 • Điện áp: 220 V - 50 Hz
 • Công suất: 3,000 W
 • Vòng tua: 1,440 vòng/ phút
 • Áp lực phun tối đa: 120 Bar
 • Lưu lượng tối đa: 15.0 lít/phút
 • Chiều dài dây phun: 15 mét
 • N.W./G.W.: 59.0 Kg /67.0 Kg
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Giá bán:
 
15.000.000 ₫

HD1515-40T

 • Điện áp: 380 V - 50 Hz
 • Công suất: 4,000 W
 • Vòng tua: 1,440 vòng/ phút
 • Áp lực phun tối đa: 160 Bar
 • Lưu lượng tối đa: 15.0 lít/phút
 • Chiều dài dây phun: 15 mét
 • N.W./G.W.: 62.0 Kg /71.0 Kg
 • Bảo hành: 12 tháng
13.200.000 ₫

HD2017-55T

 • Điện áp: 380 V - 50 Hz
 • Công suất: 5,500 W
 • Vòng tua: 1,440 vòng/ phút
 • Áp lực phun tối đa: 210 Bar
 • Lưu lượng tối đa: 17.0 lít/phút
 • Chiều dài dây phun: 15 mét
 • N.W./G.W.: 79.0 Kg /92.0 Kg
 • Bảo hành: 12 tháng
18.600.000 ₫

HD2518-75T

 • Điện áp: 380 V - 50 Hz
 • Công suất: 7,500 W
 • Vòng tua: 1,440 vòng/ phút
 • Áp lực phun tối đa: 260 Bar
 • Lưu lượng tối đa: 18.0 lít/phút
 • Chiều dài dây phun: 15 mét
 • N.W./G.W.: 92.0 Kg /106.6 Kg
 • Bảo hành: 12 tháng

21.480.000 ₫