Máy khoan dùng pin

HKP1010

 • Điện áp: 10.8V
 • Dung lượng pin: 1.5 AH
 • Đường kính mũi khoan: 10 mm
 • Khả năng khoan:
  + Thép: 10 mm
  + Gỗ: 18 mm
  Tốc độ không tải: 
  + Cao: 0 - 1,300 vòng/phút
  + Thấp: 0 - 350 vòng/phút
 • Lực siết tối đa: 16 N.m
 • N.W./G.W.: 1.05 kg/ 2.4 kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
1.740.000 ₫

HKP1014

 • Điện áp: 14.4V
 • Dung lượng pin: 1.5 AH
 • Đường kính mũi khoan: 10 mm
  Khả năng khoan:
  + Thép: 10 mm
  + Gỗ: 25 mm
  Tốc độ không tải: 
  + Cao: 0 - 1,000 vòng/phút
  + Thấp: 0 - 350 vòng/phút
  Lực siết tối đa: 20 N.m
  N.W./G.W.: 1.33 kg/ 3.6 kg
  Bảo hành: 06 tháng
  Giá bán:
2.268.000 ₫

HKP1318

 • Điện áp: 18 V
 • Dung lượng pin: 1.5 AH
 • Đường kính mũi khoan: 13 mm
 • Khả năng khoan:
  + Thép: 13 mm
  + Gỗ: 38 mm
 • Tốc độ không tải: 
  + Cao: 0 - 1,350 vòng/phút
  + Thấp: 0 - 350 vòng/phút
 • Lực siết tối đa: 35 N.m
 • N.W./G.W.: 1.74 kg/ 4.5 kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
2.748.000 ₫
Máy khoan

HKD310

 • Điện áp: 220V - 50Hz
 • Công suất: 500W
 • Đường kính mũi khoan: 10 mm
 • Khả năng khoan: 
  + Thép: 10 mm
  + Gỗ: 20 mm
 • Tốc độ không tải: 0 - 2,500 vòng/phút
 • N.W./G.W.: 1.4 Kg / 1.7 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
624.000 ₫

HKD161

 • Điện áp: 220V - 50Hz
 • Công suất: 800W
 • Đường kính mũi khoan: 16 mm
 • Khả năng khoan: 
  + Thép: 16 mm
  + Gỗ: 50 mm
 • Tốc độ không tải: 0 - 650 vòng/phút
 • N.W./G.W.: 1.7 Kg / 3.8 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
1.188.000 ₫

HKD110

 • Điện áp: 220V - 50Hz
 • Công suất: 450W
 • Đường kính mũi khoan: 10 mm
 • Khả năng khoan: 
  + Thép: 10 mm
  + Gỗ    : 25 mm
 • Tốc độ không tải: 0 - 2,800 vòng/phút
 • N.W./G.W.: 1.5 Kg / 1.8 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
576.000 ₫

HKD106

 • Điện áp: 220V - 50Hz
 • Công suất: 320W
 • Đường kính mũi khoan: 6.5 mm
 • Khả năng khoan: 
  + Thép: 6.5 mm                                         
  + Gỗ: 15 mm
 • Tốc độ không tải: 0 - 4,200 vòng/phút
 • N.W./G.W.: 1.0 Kg / 1.4 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
552.000 ₫
Máy siết bu lông chạy pin

HSOP320BM

 • Điện áp: 20V
 • Dung lượng pin: 2.0AH
 • Khả năng:
     + Ốc tiêu chuẩn: M10 - M20
     + Ốc đàn hồi: M10 - M16
 • Cốt mũi siết: 13 mm
 • Lực siết tối đa: 350 N.m
 • Tốc độ không tải:
     + Cao: 0 - 2,600 vòng/phút
     + Vừa: 0 - 2,000 vòng/phút
     + Thấp: 0 - 1,600 vòng/phút
 • Tốc độ đập: 
     + Cứng: 0 - 3,300 lần/phút
     + Vừa: 0 - 2,500 lần/phút
     + Mềm: 0 - 1,800 lần/phút
 • Thời gian sạc: 60 phút
 • N.W./G.W.: 1.5 / 2.55 kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
2.592.000 ₫

HSOP320BM

 • Điện áp: 20V
 • Dung lượng pin: 4.0AH
 • Khả năng:
     + Ốc tiêu chuẩn: M10 - M20
     + Ốc đàn hồi: M10 - M16
 • Cốt mũi siết: 13 mm
 • Lực siết tối đa: 350 N.m
 • Tốc độ không tải:
     + Cao: 0 - 2,600 vòng/phút
     + Vừa: 0 - 2,000 vòng/phút
     + Thấp: 0 - 1,600 vòng/phút
 • Tốc độ đập: 
     + Cứng: 0 - 3,300 lần/phút
     + Vừa: 0 - 2,500 lần/phút
     + Mềm: 0 - 1,800 lần/phút
 • Thời gian sạc: 120 phút
 • N.W./G.W.: 1.75  / 2.55 kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
3.264.000 ₫
Máy khoan búa chạy pin

HKBP2013BM

 • Điện áp: 20V
 • Dung lượng pin: 2.0AH
 • Khả năng: 
    + Thép: 13 mm
    + Gỗ: 38 mm
    + Tường: 13 mm
 • Đầu cặp mũi khoan: 13 mm
 • Tốc độ đập:
    + Cao: 0 - 30,000 lần/phút
    + Thấp: 0 - 6,750 lần/phút
 • Tốc độ không tải:
    + Cao: 0 - 2,000 vòng/phút
    + Thấp: 0 - 450 vòng/phút
 • Lực vặn tối đa: 55 N.m
 • Thời gian sạc: 60 phút
 • N.W./G.W.: 1.6 / 2.6 kgs
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
2.628.000 ₫

HKBP2013BM

 • Điện áp: 20V
 • Dung lượng pin: 4.0AH
 • Khả năng: 
    + Thép: 13 mm
    + Gỗ: 38 mm
    + Tường: 13 mm
 • Đầu cặp mũi khoan: 13 mm
 • Tốc độ đập:
    + Cao: 0 - 30,000 lần/phút
    + Thấp: 0 - 6,750 lần/phút
 • Tốc độ không tải:
    + Cao: 0 - 2,000 vòng/phút
    + Thấp: 0 - 450 vòng/phút
 • Lực vặn tối đa: 55 N.m
 • Thời gian sạc: 120 phút
 • N.W./G.W.: 1.85 / 2.6 kgs
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
3.300.000 ₫
3.614.000 ₫
Máy khoan búa

HKB13B1

 • Điện áp: 220V - 50Hz
 • Công suất: 600W
 • Đường kính mũi khoan: 13 mm
 • Khả năng khoan: + Thép: 10 mm                                           + Gỗ: 25 mm                                               + Bê tông: 13 mm
 • Tốc độ đập: 0 - 46,500 lần/phút 
 • Tốc độ không tải: 0 - 3,100 r.p.m
 • N.W./G.W.: 2.0 / 5.0 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
1.116.000 ₫

HKB113N

 • Điện áp: 220V - 50Hz
 • Công suất: 650W
 • Đường kính mũi khoan: 13 mm
 • Khả năng khoan: + Thép: 10 mm                                           + Gỗ: 25 mm                                               + Bê tông: 13 mm
 • Tốc độ đập: 0 - 43,200 lần/phút 
 • Tốc độ không tải: 0 - 2,700 r.p.m
 • N.W./G.W.: 1.7 Kg / 2.3 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
720.000 ₫

HKB113

 • Điện áp: 220V - 50Hz
 • Công suất: 710W
 • Đường kính mũi khoan: 13 mm
 • Khả năng khoan: + Thép: 10 mm                                           + Gỗ: 25 mm                                               + Bê tông: 13 mm
 • Tốc độ đập: 0 - 44,800 lần/phút 
 • Tốc độ không tải: 0 - 2,800 r.p.m
 • N.W./G.W.: 1.95 Kg / 2.4 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
780.000 ₫

HKV113

 • Điện áp: 220V - 50Hz
 • Công suất: 710W
 • Đường kính mũi khoan: 13 mm
 • Khả năng khoan: + Thép: 10 mm                                           + Gỗ: 25 mm                                               + Bê tông: 13 mm
 • Tốc độ đập: 0 - 44,800 lần/phút 
 • Tốc độ không tải: 0 - 2,800 r.p.m
 • N.W./G.W.: 1.95 Kg / 5.0 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
1.176.000 ₫

HKB313

 • Điện áp: 220V - 50Hz
 • Công suất: 1,010W
 • Đường kính mũi khoan: 13 mm
 • Khả năng khoan: + Thép: 13 mm                                           + Gỗ: 35 mm                                               + Bê tông: 16 mm
 • Tốc độ đập: 0 - 44,800 lần/phút 
 • Tốc độ không tải: 0 - 2,800 r.p.m
 • N.W./G.W.: 2.2 Kg / 2.9 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
792.000 ₫

HKB213

 • Điện áp: 220V - 50Hz
 • Công suất: 810W
 • Đường kính mũi khoan: 13 mm
 • Khả năng khoan: + Thép: 10 mm                                           + Gỗ: 28 mm                                               + Bê tông: 13 mm
 • Tốc độ đập: 0 - 44,800 lần/phút 
 • Tốc độ không tải: 0 - 2,800 r.p.m
 • N.W./G.W.: 2.1 Kg / 2.6 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
900.000 ₫

HKB110

 • Điện áp: 220V - 50Hz
 • Công suất: 400W
 • Đường kính mũi khoan: 10 mm
 • Khả năng khoan: + Thép: 10 mm                                           + Gỗ: 20 mm                                               + Bê tông: 10 mm
 • Tốc độ đập: 0 - 51,200 lần/phút 
 • Tốc độ không tải: 0 - 3,200 r.p.m
 • N.W./G.W.: 1.4 Kg / 2.0 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
600.000 ₫
Máy khoan đa năng

HDN2-26

 • Điện áp: 220V - 50Hz
 • Công suất: 800W
 • Lực đập: 3.2J
 • Đường kính mũi khoan: 26mm
 • Khả năng khoan:
  + Thép     : 13 mm
  + Gỗ         : 30 mm
  + Bê tông: 26 mm
 • Tốc độ đập: 0 - 4,700 lần/phút
 • Tốc độ không tải: 0 - 1,100 vòng/phút
 • N.W./G.W: 3.3  / 5.5 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
1.704.000 ₫
Máy khoan đục

HDK38

 • Điện áp: 220V - 50Hz
 • Công suất: 1,000W
 • Đường kính mũi khoan: 17 mm
 • Đường kính mũi đục: 38 mm
 • Tốc độ đập: 4,300 lần/phút
 • Tốc độ không tải: 400 vòng/phút
 • N.W./G.W.: 7.0 Kg / 13.8 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
2.460.000 ₫

HDK26

 • Điện áp: 220V - 50Hz
 • Công suất: 1,050W
 • Đường kính mũi khoan: 13 mm
 • Đường kính mũi đục: 26 mm
 • Tốc độ đập: 4,000 lần/phút
 • Tốc độ không tải: 1,000 vòng/phút
 • N.W./G.W.: 4.8 Kg / 6.8 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
1.380.000 ₫

HDK26N

 • Điện áp: 220V - 50Hz
 • Công suất: 1,050W 
 • Đường kính mũi khoan: 13 mm
 • Đường kính mũi đục: 26 mm 
 • Tốc độ đập: 4,700 lần/phút  
 • Tốc độ không tải: 1,200 vòng/phút 
 • Bảo hành 6 tháng

1.500.000 ₫

HDK32

 • Điện áp: 220V - 50Hz
 • Công suất: 1,500W
 • Đường kính mũi khoan: 13 mm
 • Đường kính mũi đục: 32 mm
 • Tốc độ đập: 4,200 lần/phút
 • Tốc độ không tải: 950 vòng/phút
 • N.W./G.W.: 5.2 Kg / 7.8 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
1.860.000 ₫
Máy đục bê tông

HMD65

 • Điện áp: 220V - 50Hz
 • Công suất: 1,240W
 • Mũi đục chuôi lục giác: 30 mm
 • Lực đập: 45.0J
 • Tốc độ đập: 1,900 lần/phút
 • N.W./G.W.: 15.0 Kg / 22.0 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
4.020.000 ₫

HMD68

 • Điện áp: 220V - 50Hz
 • Công suất: 1,700W
 • Mũi đục chuôi lục giác: 30 mm
 • Lực đập: 60.0J
 • Tốc độ đập: 1,900 lần/phút
 • N.W./G.W.: 15.5 Kg / 23.0 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
4.320.000 ₫

HMD0840

 • Điện áp: 220V - 50Hz
 • Công suất: 1,100W
 • Mũi đục chuôi lục giác: 17 mm
 • Lực đập: 9.0J
 • Tốc độ đập: 3,200 lần/phút
 • N.W./G.W.: 6.0 Kg / 9.5 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
Liên hệ

HMD0810

 • Điện áp: 220V - 50Hz
 • Công suất: 800W
 • Mũi đục chuôi lục giác: 17 mm
 • Lực đập: 8.0J
 • Tốc độ đập: 2,900 lần/phút
 • N.W./G.W.: 6.5 Kg / 10.8 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
2.016.000 ₫

HMD0860

 • Điện áp: 220V - 50Hz
 • Công suất: 1.300W
 • Mũi đục chuôi lục giác: 17 mm 
 • Lực đập: 18.0J
 • Tốc độ đập: 4.100 lần/phút
 • Bảo hành 6 tháng
2.316.000 ₫
Máy cắt sắt

HCS355S

 • Điện áp: 220V - 50Hz
 • Công suất: 2,400W
 • Đường kính lưỡi cắt: 355 mm
 • Đường kính lỗ: 25.4 mm
 • Tốc độ không tải: 3,900 vòng/phút
 • N.W./G.W.: 17.0 / 18.8 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
2.460.000 ₫

HCS355P

 • Điện áp: 220V - 50Hz
 • Công suất: 2,400W
 • Đường kính lưỡi cắt: 355 mm
 • Đường kính lỗ: 25.4 mm
 • Tốc độ không tải: 3,900 vòng/phút
 • N.W./G.W.: 17.8 Kg/ 19.8 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
2.580.000 ₫
Máy cắt đá

HCG110

 • Điện áp: 220V - 50Hz
 • Công suất: 1,400W
 • Đường kính lưỡi cắt: 110 mm
 • Khả năng cắt: 34 mm
 • Tốc độ không tải: 13,000 vòng/phút
 • N.W./G.W.: 3.5 / 3.8 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
960.000 ₫
Máy mài góc

HMG1001S

 • Điện áp: 220V - 50Hz
 • Công suất: 650 W
 • Đường kính đá mài: 100 mm
 • Tốc độ không tải: 11,000 vòng/phút
 • N.W./G.W.: 1.9 Kg/ 2.2 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
660.000 ₫

HMG1001A

 • Điện áp: 220V - 50Hz
 • Công suất: 750 W
 • Đường kính đá mài: 100 mm
 • Tốc độ không tải: 11,000 vòng/phút
 • N.W./G.W.: 1.9 Kg/ 2.2 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán
636.000 ₫

HMG1002

 • Điện áp: 220V - 50Hz
 • Công suất: 720 W
 • Đường kính đá mài: 100 mm
 • Tốc độ không tải: 11,000 vòng/phút
 • N.W./G.W.: 2.1 Kg/ 2.4 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán
768.000 ₫

HMG1003

 • Điện áp: 220V - 50Hz
 • Công suất: 950 W
 • Đường kính đá mài: 100 mm
 • Tốc độ không tải: 11,000 vòng/phút
 • N.W./G.W.: 1.71 Kg/ 2.3 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán
768.000 ₫

HMG1004

 • Điện áp: 220V - 50Hz
 • Công suất: 750 W
 • Đường kính đá mài: 100 mm
 • Tốc độ không tải: 11,000 vòng/phút
 • N.W./G.W.: 1.9 Kg/ 2.4 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán
648.000 ₫

HMG1006

 • Điện áp: 220V - 50Hz
 • Công suất: 710 W
 • Đường kính đá mài: 100 mm
 • Tốc độ không tải: 11,000 vòng/phút
 • N.W./G.W.: 2.1 Kg/ 2.4 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán
636.000 ₫

HMG1007

 • Điện áp: 220V - 50Hz
 • Công suất: 750 W
 • Đường kính đá mài: 100 mm
 • Tốc độ không tải: 11,000 vòng/phút
 • N.W./G.W.: 2.2 Kg/ 2.4 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
708.000 ₫

HMG1008

 • Điện áp: 220V - 50Hz
 • Công suất: 1,100 W
 • Đường kính đá mài: 100 mm
 • Tốc độ không tải: 11,000 vòng/phút
 • N.W./G.W.: 2.2 Kg/ 2.6 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:

804.000 ₫

HMG1009

 • Điện áp: 220V - 50Hz
 • Công suất: 850 W
 • Đường kính đá mài: 100 mm
 • Tốc độ không tải: 10,200 vòng/phút
 • N.W./G.W.: 2.2 Kg/ 2.6 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
708.000 ₫

HMG1252

 • Điện áp: 220V - 50Hz
 • Công suất: 1,100 W
 • Đường kính đá mài: 125 mm
 • Tốc độ không tải: 10,000 vòng/phút
 • N.W./G.W.: 2.3 Kg/ 2.8 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
876.000 ₫

HMG150

 • Điện áp: 220V - 50Hz
 • Công suất: 1,150 W
 • Đường kính đá mài: 150 mm
 • Tốc độ không tải: 7,500 vòng/phút
 • N.W./G.W.: 3.5 Kg/ 4.0 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
1.068.000 ₫

HMG180

 • Điện áp: 220V - 50Hz
 • Công suất: 1,600 W
 • Đường kính đá mài: 180 mm
 • Tốc độ không tải: 7,600 vòng/phút
 • N.W./G.W.: 4.2 Kg/ 5.2 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
1.380.000 ₫

HMG230

 • Điện áp: 220V - 50Hz
 • Công suất: 2,200 W
 • Đường kính đá mài: 230 mm
 • Tốc độ không tải: 5,800 vòng/phút
 • N.W./G.W.: 6.38 Kg/ 7.4 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
1.740.000 ₫

HMG1001B

 • Điện áp: 220V - 50Hz
 • Công suất: 650 W
 • Đường kính đá mài: 100 mm
 • Tốc độ không tải: 11,000 vòng/phút
 • N.W./G.W.: 1.9 / 2.3 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán
Liên hệ
Máy đánh bóng

HMB180

 • Điện áp: 220V - 50Hz
 • Công suất: 1,200W
 • Đường kính đĩa ráp: 180 mm
 • Tốc độ không tải: 0-3,200 vòng/phút
 • N.W./G.W.: 3.2 / 3.9 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
1.260.000 ₫
1.470.000 ₫
Máy chà nhám

HCN1061

 • Điện áp: 220V-50Hz
 • Công suất: 1,200 W
 • Kích cỡ dây cua roa: 100 x 610 mm
 • Tốc độ dây cua roa: 480 m/phút
 • N.W./G.W.: 5.8 Kg / 6.3 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
   
2.016.000 ₫

HCN230

 • Điện áp: 220V-50Hz
 • Công suất: 230W
 • Kích thước đế nhám: 112 x 101 mm
 • Kích thước giấy nhám: 115 x 140 mm
 • Tốc độ rung không tải: 14,000 v/phút
 • N.W./G.W.: 1.3 Kg / 1.6 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
624.000 ₫
Máy cưa đa góc

HCA255

 • Điện áp: 220V-50Hz
 • Công suất: 1,800W
 • Đường kính lưỡi cắt: 255 mm
 • Khả năng cắt tối đa:                
             + Cắt thẳng 0º: 70 x 130 mm                   + Cắt nghiêng 45º: 70 x 90 mm
 • Tốc độ không tải: 5,000 vòng/phút
 • N.W./G.W.: 9.0 / 11.0 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:

 

3.240.000 ₫

HCA255-T

 • Điện áp: 220V-50Hz
 • Công suất: 1,900W
 • Đường kính lưỡi cắt: 255 mm
 • Khả năng cắt tối đa:               
  + Cắt thẳng 0º: 72 x 300 mm                 + Cắt nghiêng 45º: 40 x 300 mm
 • Tốc độ không tải: 4,800 vòng/phút
 • N.W./G.W.: 13.0 / 15.5 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
4.020.000 ₫
Máy cưa đĩa

HCD186

 • Điện áp: 220V-50Hz
 • Công suất: 1,450W
 • Đường kính lưỡi cắt: 185mm
 • Khả năng cắt tối đa:
  + Cắt thẳng 0º: 64 mm
  + Cắt nghiêng 45º: 40 mm
 • Tốc độ không tải: 4,800 vòng/phút
 • N.W./G.W.: 5.0 Kg / 5.7 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
1.344.000 ₫

HCD235

 • Điện áp: 220V-50Hz
 • Công suất: 2,100W
 • Đường kính lưỡi cắt: 235 mm
 • Khả năng cắt tối đa:
  + Cắt thẳng 0º: 85 mm
  + Cắt nghiêng 45º: 52 mm
 • Tốc độ không tải: 4,600 vòng/phút
 • N.W./G.W.: 7.6 Kg / 8.7 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
1.800.000 ₫

HCD238

 • Điện áp: 220V-50Hz
 • Công suất: 2,030W
 • Đường kính lưỡi cắt: 235mm
 • Khả năng cắt tối đa:
  + Cắt thẳng 0º: 84 mm
  + Cắt nghiêng 45º: 52 mm
 • Tốc độ không tải: 4,100 vòng/phút
 • N.W./G.W.: 8.0 Kg / 9.0 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
1.860.000 ₫
Máy bào điện

HBD821N

 • Điện áp: 220V - 50Hz
 • Công suất: 560 W
 • Chiều rộng đường bào: 82 mm
 • Chiều sâu đường bào: 1 mm
 • N.W./G.W.: 2.7 Kg / 3.5 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
960.000 ₫

HBD822

 • Điện áp: 220V - 50Hz
 • Công suất: 650 W
 • Chiều rộng đường bào: 82 mm
 • Chiều sâu đường bào: 2 mm
 • N.W./G.W.: 3.4 Kg / 5.0 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
1.128.000 ₫
Máy đánh cạnh

HPG506

 • Điện áp: 220V - 50Hz
 • Công suất: 500W
 • Khả năng: Chấu bóp: 6 mm
 • Tốc độ không tải: 32,000 vòng/phút
 • N.W./G.W.: 1.8 Kg / 2.3 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
780.000 ₫
Máy phay gỗ

HPG1512

 • Điện áp: 220V - 50Hz
 • Công suất: 1,500W
 • Khả năng: Chấu bóp: 12 mm
 • Phay sâu: 0 - 65 mm
 • Đường kính đế: 16 cm
 • Tốc độ không tải: 23,000 vòng/phút
 • N.W./G.W.: 5.2 Kg / 6.8 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
1.500.000 ₫

HPG1812

 • Điện áp: 220V - 50Hz
 • Công suất: 1,800W
 • Khả năng: Chấu bóp: 12 mm
 • Phay sâu: 0 - 60 mm
 • Đường kính đế: 16 cm
 • Tốc độ không tải: 9,000 - 23,000 vòng/phút
 • N.W./G.W.: 6.0 Kg / 7.4 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
1.560.000 ₫
1.790.000 ₫

HPG1912

 • Điện áp: 220V - 50Hz
 • Công suất: 1,950W
 • Khả năng: Chấu bóp: 12 mm
 • Phay sâu: 0 - 70 mm
 • Đường kính đế: 16 cm
 • Tốc độ không tải: 600 - 23,000 vòng/phút
 • N.W./G.W.: 5.4 Kg / 7.4 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
1.800.000 ₫
Máy thổi gió

HTG650

 • Công suất: 650W
 • Lưu lượng: 3.0 m³/phút
 • Tốc độ không tải: 6,000-16,000 r.p.m
 • Trọng lượng: 1.65 Kg
 • Giá bán:
600.000 ₫
658.000 ₫
Máy cân mực Laser

HTX5-60

 • Tia Laser: 5 tia xanh (4 dọc, 1 ngang)
 • Điốt Laser: 520nm/10mw, 650nm/dot
 • Độ nghiêng tự cân bằng: ± 3°
 • Sai số: ± 2 mm/10m
 • Bán kính làm việc với tia: 10m
 • Bán kính làm việc với điểm: 15m
 • Bán kính làm việc với thiết bị thu: 20m
 • Cấp bảo vệ: IP54
 • Môi trường làm việc: 0 - 45 °C
 • Pin Li-ion: 4,000 mAH
 • Thời gian sạc đầy: 2-3 giờ
 • Thời gian sử dụng sau 1 lần sạc đầy: 4 giờ
 • Hộc pin AA thay thế (3 viên):
 • Trọng lượng (bao gồm pin): 1.1 kg
 • Trọng lượng gộp: 2.2 kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
 
1.872.000 ₫

HTD5-15

 • Tia Laser: 5 tia đỏ (4 dọc, 1 ngang) và 1 điểm dọi tâm
 • Độ nghiêng tự cân bằng: ± 3°
 • Sai số: ± 2 mm/m
 • Bán kính làm việc với tia: 10m
 • Bán kính làm việc với điểm: 15m
 • Cấp bảo vệ: IP54
 • Thời gian sạc: 2-3 giờ
 • Thời gian sử dụng sau 1 lần sạc đầy: 4 giờ
 • Trọng lượng (bao gồm pin): 1.0 kg
 • Trọng lượng gộp: 2.5 kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
1.344.000 ₫
Máy cưa điện

HCX405

 • Điện áp: 220V - 50Hz 
 • Công suất: 1,500W
 • Chiều dài lưỡi cắt: 405 mm /16 inch 
 • Tốc độ xích: 400 m/phút  
 • N.W./G.W.: 5.5 Kg / 6.8 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
   
 
2.136.000 ₫

HCX500

 • Điện áp: 220V - 50Hz 
 • Công suất: 2,200W
 • Chiều dài lưỡi cắt: 450 mm /18 inch 
 • Tốc độ xích: 800 m/phút  
 • N.W./G.W.: 6.0 Kg / 7.2 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
2.016.000 ₫
Máy bắt vít

HBV2030

 • Điện áp: 4.8 V
 • Dung lượng pin: 0.6 AH
 • Tốc độ không tải: 200 vòng/phút
 • Lực siết tối đa: 4 N.m
 • N.W./G.W.: 0.5 Kg/ 1.0 Kg
 • Bảo hành: 03 tháng
 • Giá bán:
550.000 ₫
650.000 ₫
Đá mài

125x6x22mm

 • Kích thước: 125 x 6 x 22 mm
 • Vật liệu: Kim loại/Inox
 • Loại hạt: A 24 R
 • Giá bán:
Liên hệ

150x6x22mm

 • Kích thước: 150 x 6 x 22 mm
 • Vật liệu: Kim loại/Inox
 • Loại hạt: A 24 R
 • Giá bán:
Liên hệ

180x6x22mm

 • Kích thước: 180 x 6 x 22 mm
 • Vật liệu: Kim loại/Inox
 • Loại hạt: A 24 R
 • Giá bán:
Liên hệ

230x6x22mm

 • Kích thước: 230 x 6 x 22 mm
 • Vật liệu: Kim loại/Inox
 • Loại hạt: A 24 R
 • Giá bán:
Liên hệ
Đá cắt

100x2x16mm

 • Kích thước: 100 x 2 x 16 mm
 • Vật liệu: Kim loại/Inox
 • Loại hạt: A 40 R
 • Giá bán:
Liên hệ

125x3x22mm

 • Kích thước: 125 x 3 x 22 mm
 • Vật liệu: Kim loại/Inox
 • Loại hạt: A 30 R
 • Giá bán:
Liên hệ

150x3x22mm

 • Kích thước: 150 x 3 x 22 mm
 • Vật liệu: Kim loại/Inox
 • Loại hạt: A 30 R
 • Giá bán:
Liên hệ

180x3x22mm

 • Kích thước: 180 x 3 x 22 mm
 • Vật liệu: Kim loại/Inox
 • Loại hạt: A 30 R
 • Giá bán:
Liên hệ
Đá cắt cho máy cắt sắt

405x3x25.4mm

 • Kích thước: 405 x 3 x 25.4 mm
 • Vật liệu: Kim loại/Inox
 • Loại hạt: A 30 R
 • Giá bán:
Liên hệ
Lưỡi cưa gỗ

230x2.6x25.4mm

 • Kích thước: 230 x 25.4 mm
 • Độ dày răng/thân: 2.6/1.8 mm
 • Số răng: 40
 • Vật liệu: Gỗ
 • Giá bán:
Liên hệ

180x2.2x25.4mm

 • Kích thước: 180 x 25.4 mm
 • Độ dày răng/thân: 2.2/1.4 mm
 • Số răng: 40
 • Vật liệu: Gỗ
 • Giá bán:
Liên hệ