Máy bơm nước đa năng

HD200A

 • Điện áp: 220 V - 50 Hz
 • Công suất: 0.2 kW/ 0.3 HP
 • Vòng tua: 2,860 vòng/phút
 • Đường kính ống hút, xả: 25 mm/ 1 inch
 • Cột áp: 27 m
 • Cột hút: 9 m
 • Lưu lượng tối đa: 35 lít/ phút
 • Cấp bảo vệ: IP44
 • Lớp cách nhiệt: B
 • N.W/G.W.: 8.7 / 9.4 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
1.620.000 ₫

HD300

 • Điện áp: 220 V - 50 Hz
 • Công suất: 0.3 kW/ 0.4 HP
 • Vòng tua: 2,860 vòng/phút
 • Đường kính ống hút, xả: 25 mm/ 1 inch
 • Cột áp: 30 m
 • Cột hút: 9 m
 • Lưu lượng tối đa: 35 lít/ phút
 • Cấp bảo vệ: IP44
 • Lớp cách nhiệt: B
 • N.W/G.W.: 8.0 / 8.6 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
1.416.000 ₫

HD300A

 • Điện áp: 220 V - 50 Hz
 • Công suất: 0.3 kW/ 0.4 HP
 • Vòng tua: 2,860 vòng/phút
 • Đường kính ống hút, xả: 25 mm/ 1 inch
 • Cột áp: 30 m
 • Cột hút: 9 m
 • Lưu lượng tối đa: 35 lít/ phút
 • Cấp bảo vệ: IP44
 • Lớp cách nhiệt: B
 • N.W/G.W.: 8.6 / 9.2 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
1.728.000 ₫

HD400

 • Điện áp: 220 V - 50 Hz
 • Công suất: 0.4 kW/ 0.55 HP
 • Vòng tua: 2,860 vòng/phút
 • Đường kính ống hút, xả: 25 mm/ 1 inch
 • Cột áp: 35 m
 • Cột hút: 9 m
 • Lưu lượng tối đa: 41 lít/ phút
 • Cấp bảo vệ: IP44
 • Lớp cách nhiệt: B
 • N.W/G.W.: 8.0 / 8.6 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
1.500.000 ₫

HD400A

 • Điện áp: 220 V - 50 Hz
 • Công suất: 0.4 kW/ 0.55 HP
 • Vòng tua: 2,860 vòng/phút
 • Đường kính ống hút, xả: 25 mm/ 1 inch
 • Cột áp: 35 m
 • Cột hút: 9 m
 • Lưu lượng tối đa: 41 lít/ phút
 • Cấp bảo vệ: IP44
 • Lớp cách nhiệt: B
 • N.W/G.W.: 8.7 / 9.4 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
1.812.000 ₫

HD600A

 • Điện áp: 220 V - 50 Hz
 • Công suất: 0.6 kW/ 0.8 HP
 • Vòng tua: 2,860 vòng/phút
 • Đường kính ống hút, xả: 25 mm/ 1 inch
 • Cột áp: 40 m
 • Cột hút: 9 m
 • Lưu lượng tối đa: 50 lít/ phút
 • Cấp bảo vệ: IP44
 • Lớp cách nhiệt: B
 • N.W/G.W.: 11.6 / 12.2 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
2.064.000 ₫

HD800A

 • Điện áp: 220 V - 50 Hz
 • Công suất: 0.8 kW/ 1.1 HP
 • Vòng tua: 2,860 vòng/phút
 • Đường kính ống hút, xả: 25 mm/ 1 inch
 • Cột áp: 45 m
 • Cột hút: 9 m
 • Lưu lượng tối đa: 60 lít/ phút
 • Cấp bảo vệ: IP44
 • Lớp cách nhiệt: B
 • N.W/G.W.: 12.4 / 13.0 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
2.220.000 ₫
Máy bơm nước ly tâm

HD-5B

 • Điện áp: 220 V - 50 Hz
 • Công suất: 0.8 kW/ 1.0 HP
 • Vòng tua: 2,850 vòng/phút
 • Đường kính ống hút, xả: 50 mm/ 2 inch
 • Cột áp: 12 m
 • Cột hút: 8 m
 • Lưu lượng tối đa: 350 lít/ phút
 • Cấp bảo vệ: IP44
 • Lớp cách nhiệt: B
 • N.W/G.W.: 15.0 / 15.4 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
 
1.896.000 ₫

HD-5BM

 • Điện áp: 220 V - 50 Hz
 • Công suất: 1.1 kW/ 1.5 HP
 • Vòng tua: 2,850 vòng/phút
 • Đường kính ống hút, xả: 50 mm/ 2 inch
 • Cột áp: 19 m
 • Cột hút: 8 m
 • Lưu lượng tối đa: 400 lít/ phút
 • Cấp bảo vệ: IP44
 • Lớp cách nhiệt: B
 • N.W/G.W.: 21.5 / 22.0 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
2.592.000 ₫

HD-5AM

 • Điện áp: 220 V - 50 Hz
 • Công suất: 1.5 kW/ 2.0 HP
 • Vòng tua: 2,850 vòng/phút
 • Đường kính ống hút, xả: 50 mm/ 2 inch
 • Cột áp: 21 m
 • Cột hút: 8 m
 • Lưu lượng tối đa: 430 lít/ phút
 • Cấp bảo vệ: IP44
 • Lớp cách nhiệt: B
 • N.W/G.W.: 23.0 / 23.4 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
2.700.000 ₫

HD-6B

 • Điện áp: 220 V - 50 Hz
 • Công suất: 1.5 kW/ 2.0 HP
 • Vòng tua: 2,850 vòng/phút
 • Đường kính ống hút, xả: 80 mm/ 3 inch
 • Cột áp: 15.5 m
 • Cột hút: 8 m
 • Lưu lượng tối đa: 1000 lít/ phút
 • Cấp bảo vệ: IP44
 • Lớp cách nhiệt: B
 • N.W/G.W: 29.0 /29.6 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
 
3.420.000 ₫

HD-6BR

 • Điện áp: 220 V - 50 Hz
 • Công suất: 1.5 kW/ 2.0 HP
 • Vòng tua: 2,850 vòng/phút
 • Đường kính ống hút, xả: 100 mm/4 inch
 • Cột áp: 15.5 m
 • Cột hút: 8 m
 • Lưu lượng tối đa: 1,080 lít/ phút
 • Cấp bảo vệ: IP44
 • Lớp cách nhiệt: B
 • N.W/G.W.: 31.8 /32.2 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
3.720.000 ₫

HD-6A

 • Điện áp: 220 V - 50 Hz
 • Công suất: 2.2 kW/ 3.0 HP
 • Vòng tua: 2,850 vòng/phút
 • Đường kính ống hút, xả: 80 mm/3 inch
 • Cột áp: 17 m
 • Cột hút: 8 m
 • Lưu lượng tối đa: 1,050 lít/ phút
 • Cấp bảo vệ: IP44
 • Lớp cách nhiệt: B
 • N.W/G.W.: 31.0 /31.4 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
3.864.000 ₫

HD-6AR

 • Điện áp: 220 V - 50 Hz
 • Công suất: 2.2 kW/ 3.0 HP
 • Vòng tua: 2,850 vòng/phút
 • Đường kính ống hút, xả: 100 mm/4 inch
 • Cột áp: 17 m
 • Cột hút: 8 m
 • Lưu lượng tối đa: 1,150 lít/ phút
 • Cấp bảo vệ: IP44
 • Lớp cách nhiệt: B
 • N.W/G.W: 34.0 / 34.5 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
4.104.000 ₫

HD-7BR

 • Điện áp: 220 V - 50 Hz
 • Công suất: 3.0 kW/ 4.0 HP
 • Vòng tua: 2,850 vòng/phút
 • Đường kính ống hút, xả: 100 mm/4 inch
 • Cột áp: 20 m
 • Cột hút: 8 m
 • Lưu lượng tối đa: 1,250 lít/ phút
 • Cấp bảo vệ: IP44
 • Lớp cách nhiệt: B
 • N.W/G.W: 39.5 / 41.0 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
5.580.000 ₫