Hàn Quốc tài trợ 5 tỉ Won phục vụ cơ giới hóa nông nghiệp

Dự án hỗ trợ cơ giới hóa máy nông nghiệp Việt Nam do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ thông qua Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc và Hiệp hội Máy nông nghiệp Hàn Quốc (KAMICO) quản lý trực tiếp có tổng vốn đầu tư là 5 tỉ Won được triển khai trên địa bàn TP Cần Thơ từ tháng 5/2015 đến 12/2018 nhằm mục đích ứng dụng thiết bị, máy móc hiện đại vào khâu thu hoạch để giảm thất thoát, nâng cao sản lượng và chất lượng nông sản. 


Các nội dung chính được triển khai gồm: hỗ trợ mua máy nông nghiệp, chuyển giao và hợp tác phát triển máy nông nghiệp, xây dựng đại lý cho thuê và trung tâm bảo hành, đào tạo nguồn nhân lực.     

Lê Quốc Khánh